35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Kam na RS / Where to at RS

VSETÍNSKÉ ERZETY DOKONALE PROVĚŘÍ JEZDECKÉ POLE

Posádky 35. Rallye Matador Tatry-Valašská rallye absolvují v 1. etapě rychlostní zkoušky v okolí Vsetína. Sobotní etapa měří celkem 452,35 km a obsahuje 9 rychlostních zkoušek na čtyřech úsecích v celkové délce 148,65 km. Svou náročností a charakterem budí velký respekt především rychlostní test č. 4, 7 z Hošťálkové do Chvalčova. Po ranním startu v Púchově, který je na programu v 7.30 hodin, jezdci absolvují celou úvodní etapu na Moravě, zpět na Slovensko se vrací ve večerních hodinách. Servisní zóna během první etapy je umístěna na silnici I. třídy č. 57 ve Vsetíně ve směru na Valašské Meziříčí.

Popis rychlostních zkoušek 1. etapy:
RZ 1 HOŠŤÁLKOVÁ - RAJNOCHOVICE (10,05 km)

Start rychlostní zkoušky je na silnici II. třídy č. 437 na konci obce Hošťálková naproti výroby umělého kamene. Zhruba po dvě stě metrech následuje přírodní retardér. Trať pokračuje po široké asfaltové vozovce velmi náročným stoupáním se sérií velmi obtížných zatáček až na 1,2 km, kde je umístěn na rozcestí zpomalovací umělý retardér. Následuje technický úsek ve stoupání se sérií obtížných zatáček až na vrchol stoupání k horskému středisku Troják. Po rychlém průjezdu přichází sjezd zatáčkami až ke křižovatce U Milířů, kde přichází na 3,6 km ostrá pravá zatáčka ve směru na Rajnochovice. Trať pokračuje průjezdem v krásné lesní krajině po silnici III. třídy šestikilometrovým rychlým úsekem až do cíle s řadou zatáček všech obtížností, průjezdů přes železné mostky a horizontů. Cíl je umístěn u odbočky pensionu Na pasekách před obcí Rajnochovice.

RZ 2, 5, 8 MALHOTICE - KLADERUBY (11,25 km):
Start rychlostní zkoušky je na místní účelové silnici na konci obce Malhotice. Ve srovnání s loňským ročníkem Valašské rally se jede test v opačném směru. Po úvodním technickém úseku se sérií obtížných zatáček různých poloměrů následuje na 1,4 km ostrá levá zatáčka s nájezdem na silnici II. třídy. Rychlostní zkouška pokračuje na 1,8 km ostrou pravou zatáčkou kolem kapličky před vjezdem do obce Horní Těšice a následným úsekem na srdce "mezi domy." Následuje nesmírně těžká pravá zatáčka kolem místního kostela a následný rychlý a technický příjezd do obce Dolní Těšice se sérií náročných zatáček kolem obecního úřadu a přírodním retardérem na místní účelové komunikaci. Rychlostní zkouška se vyznačuje řadou náročných technických pasáží, které střídají rychlé úseky. Na 6,5 km přichází za obtížným horizontem po rychlém příjezdu ostrá pravá zatáčka. Po technickém průjezdu obcí Zámrsky přichází v obci Němetice na 9,1 km umělý zpomalovací retardér a po výjezdu ve stoupání čeká horizont s možným skokem. V závěrečném úseku je před cílem ostrý levý vracák kolem kapličky nad obcí Kladeruby. Cíl je umístěn sto metrů před začátkem obce Kladeruby. Rychlostní zkouška se vyznačuje řadou velmi dobře přístupných diváckých míst.

RZ 3, 6, 9 KRAMOLIŠOV - VESNÍK (25,15 km)
Nejdelší rychlostní zkouška v itineráři Rallye Matador Tatry-Valašská rallye, která svým charakterem a délkou budí oprávněný respekt a dokonale prověří jezdecké pole. Vyznačuje se častým střídáním rytmu, řadou stoupáním a klesáním. Start je v chatové oblasti zvané Kramolišov v blízkosti Rožnova pod Radhoštěm na místní účelové komunikaci. Po dvě stě metrech trať přechází ostrou pravou zatáčkou na silnici III. třídy. Následuje technický úsek a řadou zatáček všech stupňů obtížnosti v náročném stoupání. Trať poté prudce klesá do Valašské Bystřice. Na 3,55 km přichází ostrý levý vracák, vzápětí přírodní retardér a uprostřed obce Valašská Bystřice obtížné rychlé odbočení po rychlém příjezdu. Trať na 7,6 km prudce uhýbá doleva a pokračuje náročným stoupáním až na vrchol Santov, kde po překonání vrcholu stoupání následuje rychlé a technické klesání do obce Malá Bystřice. Série těžkých zatáček a následnou levou zatáčkou U Kočibů navazuje na silnici III. třídy a pokračuje po široké asfaltové trati závodu automobilů do vrchu Valašský klobúk až na Dušnou. Po překonání vrcholu stoupání následuje rychlý a technický sjezd do části Vsetína-Horní Jasénka. Po průjezdu přírodního retardéru U Zemánků přichází na 21,9 km pravá zatáčka do prudkého stoupání na úzkou komunikaci. Po překonání vrcholu trať prudce klesá sérií náročných zatáček všech stupňů obtížnosti mezi valašskými pastvinami až do cíle, který je umístěn ve Vesníku.

RZ 4, 7 HOŠTÁLKOVÁ - CHVALČOV (14,70 km)
Velmi náročný rychlostní test v itineráři první etapy s řadou náročných zatáček všech stupňů obtížnosti, horizontů a převýšením. Téměř celá erzeta se jede v lesním prostředí. Start rychlostní zkoušky je na silnici II. třídy č. 437 na konci obce Hošťálková naproti výroby umělého kamene. Zhruba po dvě stě metrech je přírodní retardér. Trať pokračuje po široké asfaltové vozovce velmi náročným stoupáním se sérií velmi obtížných zatáček až na 1,2 km, kde je umístěn na rozcestí na Zlín zpomalovací umělý retardér. Následuje technický úsek ve stoupání se sérií obtížných zatáček až na vrchol stoupání k horskému středisku Troják. Po rychlém průjezdu přichází sjezd zatáčkami až ke křižovatce U Milířů, kde přichází na 3,6 km ostrá pravá zatáčka ve směru na Rajnochovice. Trať pokračuje průjezdem v krásné lesní krajině po silnici III. třídy tříkilometrovým rychlým úsekem s řadou zatáček všech obtížností, průjezdů přes železné mostky a horizontů. Na 6,95 km trať prudce uhýbá u zastávky ČSAD (hospoda U Ježka) doleva na úzkou lesní účelovou silnici. Následuje náročný úsek, který dokonale prověří startovní pole.Na desátém kilometru se trať vrací z úzké lesní vozovky zpět na silnici II. třídy zpomalovacím retardérem v oblasti zvané Vičanov. Před vrcholem následující serpentiny ve stoupání až do výjezdu do horského střediska Tesák. Vzápětí posádky absolvují náročné zatáčky v technickém sjezdu na širokém asfaltu až do cíle, který je umístěn v oblasti zvané Na Valaškách.

SPOLEČNÁ RALLYE VYVRCHOLÍ V NEDĚLI V OKOLÍ PÚCHOVA

Rallye Matador Tatry - Valašská rally 2004 vyvrcholí druhou etapou v neděli 2. května na púchovských rychlostních zkouškách. Druhá etapa měří celkem 261,15 km a obsahuje 8 rychlostních zkoušek na čtyřech úsecích v celkové délce 56,70 km.

Celkem dvoudenní rallye měří 713,50 km a čítá celkem 17 rychlostních zkoušek na osmi úsecích v celkové délce 205,35 km. Start rallye je v Púchově v sobotu 1. května v 7.30 hodin, cíl na stejném místě v neděli ve 14.30 hodin. Již v pátek 30. dubna proběhne v Púchově od 8 hodin technická přejímka, v 15 hodin je na programu shakedown (Horenická Horka - Lednické Rovne) a v 19 hodin v ŠK Matador představení více než dvaceti vybraných posádek.

Popis rychlostních zkoušek 2. etapy

RZ 10, 14 DOMANIŽA - PRUŽINA (7,75 km)

Rychlostní zkouška začíná na konci obce Domaniža směrem na Sádočné. Po startu následuje na okresní vozovce horizont, na který navazuje série zatáček v rychlé pasáži. Na 1,7 km se nachází obtížný horizont, za kterým následuje těžká levá zatáčka na můstek. Rychlostní test je obtížný průjezdem tří obcí (Domanižská Lehota, Sádočné a Čelková Lehota) a od začátku až do cíle prověří jezdecké umění každého jezdce. Jedná se o úzké komunikace s horizonty bez delších rovných úseků. Na 5,4 km je obtížná serpentina ve stoupání na vrchol. Na šestém kilometru trať po překonání vrcholu pokračuje v nádherných serpentinách v klesání. Závěr RZ od odbočky do Pružiné část Briestenné až do cíle je nejtechničtějším a nejkrásnějším úsekem erzety. Cíl je před obcí Pružina.

RZ 11, 15 KVAŠOV - LEDNICA (6,30 km)
Velmi rychlá rychlostní zkouška, která se vyznačuje množstvím zpomalovacích retardérů. Start je na začátku obce Kvašov, zhruba po 1 100 metrech následuje zpomalovací retardér kolem betonového sloupku. Na 1,2 km trať prudce uhýbá přes úzký most doprava a objíždí místní pohostinství, aby se přes další můstek vrátila pravoúhlou zatáčkou zpět na hlavní cestu. Na třetím kilometru erzeta po technickém průjezdu opouští obec Kvašov a následuje rychlá pasáž přes horizonty v mírném stoupání. Přichází obtížné klesání do obce Lednica, které je zakončeno dvěma ostrými pravými zatáčkami přes most v blízkosti autobusové zastávky. Po necelém kilometru je letmý cíl nad místním kravínem. Pozor! Rychlostní zkouška je přístupná pro diváky výhradně pěšky od startu nebo cíle.

RZ 12, 16 LEDNICKÉ ROVNE - PÚCHOV (9,30 km)
Rychlostní zkouška startuje za sklárnami Rona, a.s., ve stoupání na cestě ve směru do obce Medné. V úvodu se nachází technická pasáž a na 1,3 km obtížná pravá zatáčka se zlomem s následným klesáním kolem zemědělského družstva do obce Horenická Horka, kde je velmi atraktivní obtížné "esíčko" přes můstek a ostrá levá zatáčka na 2,15 km ve směru na Púchov s nájezdem na širokou okresní vozovku. Přichází velmi rychlý úsek s řadou obtížných horizontů a zpomalovacím retardérem. Na 6,65 km trať prudce odbočuje v obci Streženice doleva na účelovou komunikaci, kde zhruba po 120 metrech překonává pravým vracákem úzký betonový můstek bez zábradlí u místního obchodu. Trať se zpět vrací na širokou vozovku se zpomalovacím retardérem kolem sloupu a míří do Púchova. Na 7,35 km je retardér u Matador Business Centre a po rychlém příjezdu kolem benzinové stanice následuje ostrá levá zatáčka na širokém asfaltu. V závěrečné části je technická pasáž na místních komunikacích v Hrabovke s ostrou pravou zatáčkou přes mírný horizont, za kterou následuje již cíl púchovské erzety vedle hlavního silničního tahu Púchov - Zlín. Stop čára je před křižovatkou do centra města.

RZ 13, 17 VIESKA - DOHŇANY (5,00 km)
Nejkratší rychlostní zkouška v itineráři Rallye Matador Tatry-Valašská rallye startuje v křižovatce v bezprostřední blízkosti hlavního silničního tahu Púchov - Zlín ve směru na obec Hoštiná. Hned po startu následuje po tři sta metrech pravá zatáčka přes horizont. Stoupáním se trať dostává do Púchova - část Ihriště, kde se cesta klikatí obtížnou zatáčkovitou pasáží v obci. Na 2,3 km od startu opouští v přímém směru okresní vozovku a u pily se dostává k chatové oblasti při jezerech. Na 3 km odbočuje vpravo na nezpevněný povrch, ze které se po zhruba 800 metrech dostává náročnou levou zatáčkou na asfaltovou okresní vozovku k obci Mostiště. Po esíčku přes most se trať dostává do cíle rychlostní zkoušky, který je 300 metrů před křižovatkou s komunikací silničního tahu Púchov - Zlín za obcí Dohňany. STOP čára je těsně před touto křižovatkou.

webdesign